Adatvédelmi nyilatkozat

A jogi szakvizsgára történő jelentkezés lehetőségét a központi államigazgatási szervek honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek megfelelően alakítottuk ki.

A Jogi Szakvizsga Rendszerbe történő regisztráció során a felületen található jelölőnégyzet megjelölésével az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint hozzájárul a regisztráció során megadott személyes adatai kezeléséhez.

Az eljárás során az adatok kezelése kizárólag a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991 (IV. 4.) IM rendeletben meghatározott körben, a jogi szakvizsgáztatás lebonyolításához szükséges adatok körére terjed ki, azokat csupán az Igazságügyi Minisztérium jogi szakvizsgáztatásban közreműködő munkatársai, illetve a szakvizsga bizottság tagjai ismerhetik meg a munkavégzésükhöz szükséges terjedelemben.

Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeivel kérjük forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségen:

Igazságügyi Minisztérium
Jogászképzés Koordinációjáért Felelős Főosztály
1055 Budapest, Szalay utca 16.