Mire figyeljen a jelentkezés során - gyakran ismétlődő hibák1. Kérjük, hogy a regisztrációt megelőzően olvassák el a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4) IM rendeletet.

A jogi szakvizsgáról bővebb és gyakorlatiasabb információkat találnak az „Általános tájékoztató”, valamint a „GYIK” menüpont alatt.


2. A sikeres regisztrációt követően minden esetben ellenőrizzék a rendszer által rögzített adatokat, győződjenek meg róla, hogy minden szükséges csatolmány feltöltésre került-e az adatlapra.

Amennyiben, valamely dokumentum feltöltése sikertelen volt, azonnal – még a vizsgaidőpontra jelentkezést megelőzően – pótolja azt az „Adatmódosítás” menüpont segítségével.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a jelentkezés során hiánypótlásnak nincs helye.


3. Mit tegyek, ha regisztrációs adatlap maradéktalan kitöltése után a „Regisztráció” gombra kattintás követően a lap felső szegmensében „Hiba történt” figyelmeztető üzenet jelenik meg?

Kérjük ismételten kísérelje meg a regisztrációt az alábbiak szerint:

  1. A regisztrációs űrlap második oldala a joggyakorlati időre, illetve korábbi és jelenlegi munkaviszonyára vonatkozó adatokra vonatkozik. Amennyiben az Ön által megadott „munkahely neve” (első mező) viszonylag hosszú, úgy kérjük hogy ezt rövidítse le a lehető legegyszerűbb formátumra, akár mozaikszó szintjére. Pl.: Munkahely neve: Igazságügyi Minisztérium – rövidítve: IM. Kérjük továbbá, hogy amennyiben szükséges a „beosztás” mező esetén is hasonlóan járjon el.
  2. A regisztrációs űrlap harmadik oldala a jogi szakvizsgára történő jelentkezés elfogadásához szükséges okiratok csatolására és feltöltésére ad lehetőséget. Amennyiben Ön a saját számítógépén tárolt ’.pdf’ fájlformátumú scannelt dokumentumokat elnevezte valamilyen módon, úgy kérjük, hogy ezen elnevezéseket módosítsa sorszámozásra. Pl.: joggyakorlatigazolás.pdf elnevezés helyett 1.pdf legyen a dokumentum elnevezése.

4. A vizsgadíjat a jelentkezéskor a Jogi Szakvizsga Rendszeren keresztül – elektronikusan, bankkártyás fizetés útján - kell megfizetni. A vizsgadíj átutalására, kizárólag előzetes egyeztetést követően van lehetőség.

A jelentkezést követően minden esetben ellenőrizze, hogy a vizsgadíj megfizetése sikeresen megtörtént-e.


5. Mit tegyek, ha a jelentkezést követő legalább 24 óra elteltével a jelentkezésem státusza címén a „fizetésre várakozik” felirat jelenik meg?

A jelentkezés véglegesítése:

  1. A lap bal oldalán feltüntetett lehetőségek közül válassza ki a „Jelentkezés” menüpontot, majd a legördülő lehetőségek közül válassza ki azt a részvizsgát, melyből a „fizetésre várakozik” státuszú jelentkezése van, majd az időpontok közül keresse meg azt az időpontot melyre korábban jelentkezett.
  2. Kattintson a képernyő jobb oldalán található – „fizetésre várakozik” felirat mellett megjelenő – „Fizetés” gombra. A rendszer átirányítja az OTP elektronikus fizetési oldalára, ahol a vizsgához rendelt vizsgadíj megfizetése – a szükséges adatok (kártya típusa, kártyát kibocsátó bank neve, kártyán szereplő név, stb…) megadását, majd az adatok megerősítését és visszaigazolását követően – bankkártyás fizetés útján teljesíthető.
  3. Ha a fizetés sikeres volt, a vizsgaidőpont előfoglalása megtörténik.

A jelentkezés visszavonása:

Amennyiben a választott vizsgaidőponthoz tartozó vizsgadíjat nem kívánja megfizetni, úgy kérjük, kattintson a képernyő jobb oldalán található – „Fizetésre várakozik” felirat mellett és a „Fizetés” gomb alatt megjelenő – „Jelentkezés visszavonása” gombra. Ezt követően az új vizsgaidőpont választásának és az ahhoz tartozó vizsgadíj befizetésének lehetősége újra megnyílik.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a jelentkezéstől számított 48 órán belül a vizsgadíjat nem fizeti meg, vagy nem él a jelentkezés visszavonásának lehetőségével, jelentkezése ügyintézőink által törlésre kerül.